Westland Media
Sinds 2004

Weer actie van boeren in Westland

Donderdag 11 augustus 2022; Afgelopen nacht hebben boeren een lange omgekeerde Nederlandse vlag van 1500 m2 op de dijk bij Lely Industries in Maassluis bevestigd.

Lely is een grote leverancier van landbouwmachines die wereldwijd hun weg vinden. Ook hebben zij recentelijk een machine ontwikkeld die kan bijdragen aan de reductie van stikstof. Deze wordt hier en daar getest en zou een ommekeer teweeg kunnen brengen in de uitstoot van stikstof. 

Lely heeft als bedrijf verder niks met de actie te maken, voor zover bekend.

Beelden aangeleverd door externe fotograaf. Reageren? Info@westlandmedia.nl


Westland solidair met de boeren 

6 augustus 2022; In Westland is de nationale driekleur al enkele weken omgekeerd op diverse plekken aan lichtmasten opgehangen uit solidariteit met de boeren die protesteren tegen de stikstofmaatregelen van deze regering.

Ludiek is de actie van het ophangen van een grote vlag op de reclamezuil van McDonalds in Maasdijk. In de verre omgeving is de zuil goed zichtbaar. McDonalds neemt afstand van de actie en zegt zich niet bezig te houden met politiek.


Protest is  uiting van veel meer onvrede en onzekerheid! Tuinders óók in de problemen!

6 augustus 2022. Door de enorme stijging van de gasprijzen zitten ook de meeste tuinders in Westland in grote onzekerheid over wat de toekomst zal brengen. Tuinders zijn niet de eerste die de straat opgaan maar ook zij hebben gezinnen en hebben door de schaalvergroting enorme investeringen gedaan waarvan sommige wel tientallen miljoenen. Groter, meer, en nóg groter. Dát was (en is) eigenlijk nog het devies om uiteindelijk een redelijk winstgevend bedrijf te hebben. Dát zijn de ondernemers waar we trots op mogen zijn in dit land. Zij zijn een voorbeeld van innovatieve ontwikkelingen in de tuinbouw op een wereldmarkt waar onze Westlandse tuinders een belangrijke positie innemen. Zodra dit in gevaar komt moet de overheid ook hier grootschalige steun verlenen. Misschien moeten de tuinbouworganisatie(s) zoals LTO Nederland hier een positie innemen en niet maar afwachten of de overheid wel bereid is iets te doen als de problemen al zover zijn dat steun te laat komt. In het AD van zaterdag 6 augustus j.l. stond, 'dat de mensen die bij het overleg waren over de stikstofplannen, hun LTO voorman Sjaak van der Tak, 'binnen anders en milder had gesproken dan toen hij  buiten voor de  camera`s van de gezamenlijke pers stond,  en nog naar zijn achterban moest om verslag te doen. Hij praat dus kennelijk met twee monden. Curieus en gevaarlijk op dit niveau!

Maar er is meer ..!

Deze overheid onder leiding van de huidige minister-president Mark Rutte (VVD) die nu 12 jaar aan de macht is heeft met zijn regeringen veel aangericht in de Nederlandse samenleving.  Er heerst een algemeen wantrouwen jegens de overheid onder veel gelederen van de bevolking.       

 Zijn de zorgen terecht?                                                                                         

Denk aan de afbraak zo`n twintig jaar geleden van de Zorg, waar eerst de verzorgingshuizen werden ontmanteld en afgebroken omdat oudere 'liever langer thuis zouden willen wonen'. Rutte heeft toen de reeds ingeslagen weg keihard gevolgd. De Thuiszorg moest de taken overnemen. Met alle goede bedoelingen loopt dit door personeelsgebrek al vele jaren volledig uit de hand. De mensen die er nu werken kunnen het niet aan, en de goedbedoelde hulp is niet behoorlijk uitvoerbaar. Teveel oudere vereenzamen en verkommeren. Mede door de vergrijzing is er juist behoefte aan verzorgingshuizen!  De jeugdzorg is al vele jaren een dramatisch probleem wat maar niet is op te lossen.

Het Leger, veiligheidsdiensten, politie, belastingdienst, vergoedingen aan de Groningers voor hun ingezakte huizen,  kindertoeslagaffaire, het onderwijs de immigratie en de slechte onmenselijk opvang - en huisvesting van asielzoekers.               Door ordinaire bezuinigingen werden onder leiding van Mark Rutte allerlei organisatie afgebroken. Toen, bij de uitbraak van Corona, kwam uit een toverdoos  tientallen miljarden rollen. Ook nu blijkt weer dat in deze periode allerlei verkeerde beslissingen zijn genomen door de regering en zijn ambtenaren en roekeloze investeringen- en aankopen zijn gedaan. 

En de woningnood. Onvoorstelbaar. Binnen tien jaar moeten er een miljoen woningen gebouwd worden. Zal niet lukken. Huren is onbetaalbaar en de toenmalige minister van bouwen Stef Blok (VVD) nodigden rijke Amerikaanse geldschieters uit in Amsterdam en maakte de opmerking, ' dat hun investeringen hier zeer welkom waren', met als gevolg opdrijving van de prijzen. En een nóg grotere woningnood! 

Christiane van der Wal de Minister voor Natuur en Stikstof. Als voorzitter van de VVD werd zij een gezellig feestfiguur genoemd. Lekker wijntje, hapje. Niks mis mee. Nu brengt zij, gestuurd door het coalitieakkoord, tienduizenden gezinnen in de problemen (zelfs nu nog ) door haar drammerige opmerking, 'dat de stikstof in 2030 met ruim 74%  moet worden teruggebracht. Deze mevrouw heeft totaal geen enkel zicht op waar zij mee bezig is maar kan wel jouw toekomst en je hele familie ruïneren! Onvoorstelbaar! Ook heeft zij gezien haar achtergrond geen enkele affiniteit met milieu of natuur.  Zo iemand dan tóch op deze post zetten is vragen om problemen met de hardwerkende boeren.

Angst voor de toekomst maakt mensen onzeker en soms zelfs gevaarlijk radicaal. Dát moeten we toch zien te voorkomen. Laten we vooral letten op elkaar en waar nodig helpen ook op kleine schaal. Praten, overleggen is altijd goed, maar wél met oplossingen komen en luisteren naar de mensen, nu de boeren,  en onzekerheid wegnemen. De boeren stoppen niet. Ze kunnen niet anders. Het gaat om hun voortbestaan van familie en kinderen. Wie zou daar niet voor vechten?!?

Tekst- en fotografie. John Navarro   Reageren? info@westlandmedia.nlNieuw college Westland met ex-LPF wethouder  Ben van der stee. Verbijstering alom!

V.l.n.r. Ben Van der Stee, Michiel Ferwerda, Pieter Varekamp, Anko Goudswaard en Barend Rombout.

Op maandagavond16 mei j.l. hebben Westland Verstandig, Gemeente Belang Westland en de VVD het coalitieakkoord 2022 - 2026 ondertekend. Het is een ambitieus vooruitstrevend plan die echt gericht is op de burgers in Westland en zorgt voor openheid en transparantie. Of alles ook uitgevoerd kan worden blijft altijd de vraag, maar er ligt dan ook een behoorlijke uitdaging met name voor de nieuwe wethouders. We moeten ze een kans geven zich te ontwikkelen omdat drie nieuwe wethouders geen politieke ervaring hebben.

Echter. Verbijstering, teleurstelling, ongeloof en politieke zwakte dat Westland Verstandig de bestaande wethouder financiën Ben van der Stee van LPF Westland heeft voorgesteld als hun nieuwe wethouder. Politieke armoede van Westland Verstandig op dit gebied kun je het ook noemen anders laat je een man die al twintig jaar het extreem rechtse gedachtegoed van de LPF uitdraagt niet toe. Zeker niet in de keihard werkende partij van de sociaalliberale volkspartij, Westland Verstandig. Ook de kiezer wordt hiermee op het verkeerde been gezet. Duijsens zegt dat hij iemand moest hebben met ervaring op financieel gebied maar heeft zelf jaren achtereen heel veel kritiek gehad op het college waar Van der Stee deel van uitmaakte. Nog niet zo lang geleden tikte de Provincie de gemeente nog op de vingers vanwege hun ruime financiële uitgaven. Van der Stee was daar verantwoordelijk voor! 

Vijf wethouders moeten de klus gaan klaren. VVD wethouder Pieter Varekamp keert terug in het nieuwe college. Hij doet  verkeer- en vervoer, economie en energietransitie. Hij wordt gezien als een goede wethouder. Van der Stee; financiën, vergunningverlening, grondzaken en ruimtelijke ordening. Anko Goudswaard, nu rector Wateringse Veld college en voormalig rector ISW, gaat onderwijs en sport doen. Michiel Ferwerda, oud politie inspecteur, voor wonen en openbare ruimte w.o. inzameling. Barend Rombout, heeft nu een directiefunctie binnen de gemeente Westland. Hij is voor;  zorg, senioren, wonen- en zorg, kunst en cultuur. Hij heeft ervaring in de ambtelijke organisatie wat in zijn voordeel kan werken.

Impressie tekenen van het coalitieakkoordOp 16 maart 2022 is de nieuwe gemeenteraad gekozen en heeft het CDA sinds vele jaren het niet meer voor het zeggen in Westland. Westland Verstandig is de grote winnaar geworden en heeft nu samen met Gemeente Belang Westland en VVD Westland een coalitie gevormd. Op de foto neemt Peter Duijsens (fractievoorzitter) de felicitaties in ontvangst van burgemeester Bouke Arends met het winnen van de verkiezingen. 

Westland Verstandig, Peter Duijsens,  is al vele jaren een grote criticaster van het volgens hem steeds weer falende en afwachtende niet efficiënt werkende beleid van de verschillende colleges. 'Dit is de kans om zaken écht voor elkaar te krijgen en eindelijk de burger eens centraal te stellen', volgens Duijsens. Nu ligt er een zeer ambitieus coalitie actieplan om snel zeken te regelen in Westland.