Audio-visuele producties, WebTV en foto-reportages

 

     

 

  Westland Media

`s-Gravenzande (NL) 

M. 06-54761792

E. info@westlandmedia.nl

 

Copyright © Westland Media. Zonder schriftelijke toestemming van ons mogen publicaties op schrift, foto- of video`s niet worden overgenomen in welke vorm dan ook. In principe maken wij zo veel mogelijk ons eigen beeldmateriaal. Toch passen wij onze publicaties en gebruikt door andere soepel toe zeker als dit in het algemeen belang is. Even bellen is genoeg.

Privacywet (AVG) maart 2018

Westland Media is al jaren voorstander van de bescherming en privacy van persoonsgegevens en past dit al vele jaren toe. Nooit zullen de gegevens, en zijn gegevens in het verleden, van mensen die reacties hebben gegeven of geven op onze artikelen of anderszins op enigerlei wijze verkocht of openbaar gemaakt, zonder toestemming van de betrokkene. Ook 'links' worden niet naar andere websites of anderszins verzonden of ter beschikking gesteld.

Westland Media is een medium wat gestoeld is op journalistieke gronden met alle wetten en regels daaraan verbonden, daardoor zo ook het beschermen van bronnen. NOOIT zullen wij een (vertrouwde) bron- of bronnen prijsgeven zonder eventueel schriftelijke toestemming van die bron- of bronnen.

Wanneer mensen een reactie geven op onze artikelen, foto`s - en of films zullen wij nooit de achternaam vermelden van de persoon(en). Alléén de voornaam en woonplaats wordt slechts genoemd, en ook dat in overleg.

Als mensen een anonieme reactie (willen) geven zullen wij altijd 'wegen' of wij de reactie dan  publiceren.

Het vrije woord en ethiek 'geldt' bij Westland Media en hebben wij hoog in ons vaadel staan.

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++