Westland Media Columns

De kracht van de journalist is zijn pen, zijn camera, en het vrije woord ...  

  

De natuur vecht terug 

Column; 16 april 2020; De natuur vecht terug tegen de verwoesting van de aarde met virussen. Sars, Ebola en nu het verschrikkelijke COVID 19 uit de coronareeks die de wereld beheerst. De natuur vecht terug tegen de enorme vervuilende veeteelt, fabrieken, verkeer, vliegtuigen, grote schepen en gigantische luchtvervuiling. De opwarming van de aarde. Het smelten van de ijskappen. Meer orkanen, stormen, windhozen, tornado`s en overmatige regenval met als gevolg overstromingen en verwoestingen. De natuur vecht terug tegen de ontbossing en grote droogte en daardoor de enorme volksverhuizingen in Afrika. De natuur vecht terug tegen diegene die de natuur aanvallen. Ervoor zorgen dat diersoorten vroegtijdig uitsterven. De mens die maar kort op de aarde mag zijn moet gestopt worden, de natuur te veronachtzamen. De natuur heeft nu de mensen in zijn greep en wij vechten terug om te houden wat we belangrijk vinden in onze welvarende overtollige consumptiemaatschappij waardoor we de natuur aantasten zo niet vernietigen!

Nu corona de mensheid treft gaan we weer terug naar die natuur. De natuur doet ons weer leven en realiseren wat écht belangrijk is; gezondheid en menselijk welzijn. De natuur doet ons goed om meer om te kijken naar elkaar en ervan te genieten. We gaan weer ontdekken dat de kleinste dingen soms heel belangrijk kunnen zijn. Terug naar de natuur zou je wel eens heel gelukkig kunnen maken. Dan hoeft de natuur niet meer te vechten en is er wederzijds respect. We worden er beide beter van.

Reageren? info@westlandmedia.nl

 

  

Weer Polenhotel in Maasdijk? Welnee, de politiek wil al jaren niet meewerken ... in Westland ...

 

     

                                Woonunits in Diemen                                                             Polen grootste groep arbeidsmigranten                                                        

 

Dagelijks werken 10.000 arbeidsmigranten in Westland

Column; Wij, hier in Westland, willen helemaal geen arbeidsmigranten huisvesten om nog maar niet te spreken over vluchtelingen uit oorlogsgebieden.

Arbeidsmigranten hebben we nodig anders kan het werk in de kassen domweg niet gedaan worden. Dat weten we toch wel met zijn allen?  Maar hier overdag lekker werken en daarna wegwezen, naar de meest armoedige wijken in de grote steden rondom. Dat vinden wij heel normaal hier, hoe asociaal. Gelukkig zijn er steeds meer arbeidsmigranten, meest van Poolse afkomt, die hier een gezin stichten, vast werk proberen te krijgen en zich huisvesten. Niks mis mee.

Kleine historie

Meer dan tien jaar geleden maakte ik mijn eerste documentaire over arbeidesmigranten en vooral hoe ze hier moesten wonen en de noodzaak van hun aanwezigheid. Na drie documentaires en vele ... vele reportages over dat onderwerp en vele ... vele mooie verhalen van onze politici zijn we geen steek vooruit gekomen. Oké. Er is één Polenhotel gekomen in Maasdijk die het financieel uiteindelijk ook niet kon redden en is overgenomen. Dan hebben we nog een groot gebouw staan in Wateringen wat ook helemaal TOP was of is ... en nóg zijn we er niet uit. Waarom? Omdat onze politici, lees de achterban, geen arbeidemigranten willen helpen.... PUNT!

Destijds een prachtige documentare gemaakt over uitzendorganisatie Goodmorning uit Brabant die in Westland mensen hadden werken en voor tien jaar units neer wilde neerzetten en groot wilde investeren in De Lier langs de A4. Afgeblazen. Geen vergunning ook niet voor 10 jaar.

Zij hebben in Steenbergen een oud klooster gekocht, Stella Maris, en woonrumtes gemaakt waar dagelijks 400 arbeidsmigranten worden gehuisvest. Met groot succes voor de betrokkenen en de omgeving. Een voorbeeld project. Westlandse politici hebben het bezocht. Afgeblazen. Vonden ze niks. Nu reizen dagelijk ca. 200 arbeidsmigranten heen en weer tussn Westland en Zwijndracht waar appartenmenten zijn aangekocht door Goodmorning uitzendorganisatie. Goed zo. Zijn wij ze kwijt, zo wordt er gedacht.

Grote bijeenkomst in de raad van Westland waar uitzendbazen hun zegje konden doen over huisvesting. Wat schetste ieders verbazing? 'Wij zitten niet te wachten op huisvesting in Westland', was hun reactie'. Het grote probleem is het seizoenswerk waardoor alleen een arbeidsmigrantenhotel écht niks kan verdienen. Dát is ht allergrootste probleem.

Ook een grote uitzendorganisatie Van Koppen en Van Eijk voor de camera gehad. Hebben totaal geen problemen met het huisvesten van arbeidsmigranten en verdelen ze over een vrij groot gebied in Zuid Holland.

De grootste Amarylliskweker van Europa Koppert * is jaren geleden met ideeën gekomen om woonunist op zijn eigen grond neer te zetten. Hij wilde zo minimaal één miljoen investeren. Afgeshoten door de politiek omdat de grond, midden tussen zijn eigen kassen (die niet gebruikt wordt) een agrarische bestemming heeft. Nu staan er enkel voor een handjevol migranten wat woonunits. Alle goede ideeën van deze topkweker werd als lastig ervaren. Hoe is het mogelijk. Hij zorg(de) juist voor oplossingen!

Waar komt dan nu vandaan dat Westland voor 2000 plaatsen moet zorgen voor arbeidsmigranten. Van de provincie maar ook Westland heeft zich gecommiteerd daaraan, dat ze dat wel effen flikken, voor elkaar krijgen. Niet meer en niet minder. Begin er maar aan het zal wéér helemaal niks worden.

Oud- wethouder Zwinkels is gekomen met 16 potentële locaties voor arbeidsmigranten. We gaan het zien we gaan het weer beleven. Parole...parole ... parole ... praatjes ... praatjes ... en praatjes. Niks Niks van terecht gekomen. Zwinkers is weg. Ze kom met haar achterban niet overweg als het ging over arbeidsmigranten. Nu geniet ze lekker van drie jaar wachtgeld. Niks bereikt of quasi opgelost.

Wij willen geen arbeidsmigranten huisvesten in bepaalde gebouwen zeker niet in de kernen, we laten ze gewoon opgaan in onze Westlandse samenleving. Maar een ding. We hebben arbeidsmigranten nodig, anders kan de tuinbouw het wel schudden. De Polen? Die houden het steeds meer voor gezien. Nu komen zijn de échte arme volkeren aan de beurt, Bulgaren en Roemenen om in Westland te werken. Hartstikke goed. Kunnen die mensen zich ook ontwikkelen en hun families een betere toekomst geven, tenminste enkele..!

Polenhotel in Maasdijk? Welnee, kan niemand iets aan verdienen. Wél een 'normaal' hotel en congrescentrum? Of er dan plaats is voor de meest arme arbeidsmigrant, is te betwijfelen.

* Koppert heeft in juli j.l. een oproep gedaan voor de laatste twee maanden van het jaar waar hij 400 mensen nodig heeft. Tijdelijk. Welke Westlander meldt zich?

Reageren? E. info@westlandmedia.nl

 

 

 

     Persvrijheid niet voor iedereen?

 

Column; Ik ben weer eens in de Haagse Schilderswijk en Transvaalbuurt geweest voor het maken van een reportage. Daar zie je hoe mensen leven en met elkaar omgaan. Als Hollandse jongen kun je daar overdag best rondlopen al kijken sommige wat vreemd op, maar in principe loop je er veilig. Tenminste met een groep begeleiders uit de buurt, maar haal geen camera te voorschijn, want dan gelden andere normen, volgens meest Noord-Afrikaanse bewoners. De vaste term is,"opkankeren met die camera". Deze keer kwam de opmerking van een mooi hoofddoekdragend jong meisje die dacht dat ik vrouwen gefotografeerd had, 'en dat mag niet, zei ze'. Zo gaat dat daar. Niks persvrijheid. 'Je bek houwen', zei ze dreigend met een plat Haags accent. Er kwamen al wat mannen op af. Ja. Dat zijn de regels die daar gelden en moet iedereen zich aan houden. De regels van de (gelovige) Islam zijn anders dan onze Nederlandse regels die niet meer gelden voor hunnie. En we laten het allemaal toe, neen, we hebben het allemaal toegelaten. We kunnen dat niet meer veranderen.

Door de jaren heen is mijn persoonlijke ervaring met mensen van Marokkaanse, Turkse of andere etnische bevolkingsgroepen niet slecht geweest. Bovendien ben ik tegen elke vorm van discriminatie of onderdrukking.

Falende politici

Vluchtelingen uit oorlogsgebieden zoals Syrië e.a. moeten zeker opgevangen en geholpen worden.

Maar nu ga ik merken dat juist de bevolkingsgroepen die we de gelegenheid hebben gegeven gebruik te maken van alle mogelijkheden die onze samenleving biedt, met voeten wordt getreden.  Geen nieuws natuurlijk, maar ik wil juist niet accepteren dat mensen van allerlei geloven en rassen niet goed en vreedzaam met elkaar kunnen leven... maar dat moet van twee kanten komen, en dat ligt gevoelig.

Wat dan? Hoe komt het dat het toch mis gaat, of is gegaan?

Ruim dertig jaar geleden zei de toenmalige VVD voorman Frits Bolkestein dat wij grote groepen arbeidsmigranten niet permanent toe moesten laten omdat er uiteindelijk niet voldoende werk, huisvesting en toekomst zou zijn voor (toen) met name mensen uit moslimlanden. Door de linkse (overigens ook zakkenvullende) politiek werd Bolkestein een racist genoemd, weg gehoond. Sterker nog, onmenselijk genoemd. We hadden arbeidsmigranten nodig en we moesten armere Zuid-Europese landen juist helpen zich te ontwikkelen. De deur stond ook wijd open voor Marokkanen en Turken. We kennen de gevolgen. Kansloze generaties groeien op en het zal vele jaren duren voordat de meeste (ooit) arbeidsmigranten en vooral hun kinderen en nu al kleinkinderen hun weg hebben gevonden. Hoe onredelijk en oneerlijk ook. Het is niet anders.

Frits Bolkestein is een intellectueel en groot visionair denker, hij voorspelde wat is uitgekomen.

Nu al voor de derde generatie zijn er moslimbevolkinggroepen die aan de onderkant van de samenleving leven en in stand moeten worden gehouden door de overheid. De vierde generatie dient zich al aan. Ook moslimouders willen toekomst voor hun kinderen, maar als ze solliciteren en de ontvanger ziet aan de postcode dat de brief uit een achterstandswijk komt, wordt deze ongeopend weggegooid. Kansloos door je afkomst. Hoe frustrerend is dat!?! Er bestaat een onderzoek dat Italiaanse migranten in Amerika pas bij de vierde generatie voet aan de grond kregen en volwaardig mee konden doen in onderwijs- en de samenleving.

Alleen al in Den Haag wonen 140 ... (honderdveertig)... nationaliteiten!  Nu zijn er ook veel mensen uit de voormalige Oostbloklanden bijgekomen. Mensen uit Afrikaanse landen zijn ook sterk vertgenwoordigd. Vluchterlingen uit Syrië vormen een steeds grotere groep en zoeken hun weg.

Waar is het fout gegaan? De fouten beslissingen van onze politici uit het verleden (en nog steeds) hebben grote nadelige gevolgen. Mensen die wij als gast hier hebben toegelaten, of nog toelaten, moeten we volledig mee laten doen in onze samenleving maar het moet écht van twee kanten komen. Maar daar zit niet alleen het probleem. Er is niet voldoende werk voor iedereen, daar moeten we mee leren leven.

Zouden politici wel eens in de achterstandswijken rondwandelen? Alleen maar kijken is al voldoende. Ik betwijfel het. Al die politici die foute beslissingen hebben genomen met grote negatieve gevolgen voor zowel migrant als Nederlander genieten nu van hun welverdiende(?) dikke pensioenen ook al waren hun beslissingen desastreus voor vele generaties.

Bij mijn rondgang door de Schilderswijk sprak ik (via een tolk) een Marokkaanse man die al 35 jaar in Nederland woont en niet onze taal beheerst. Hij klaagde dat zijn huurhuis aan de binnenkant niet geschilderd werd door de corporatie. Als huurder ben je namelijk voor het onderhoud aan de binnenkant van je woning zelf verantwoordelijk. Hij snapte er niks van en verliet vroegtijdig de bijeenkomst die ging over de communicatie tussen corporatie en huurder. Een andere groep mannen die de bijeenkomst volgde van afstand maakte later de opmerking tegen mij. "Wacht maar, als wij het straks voor het zeggen hebben, verandert alles". Hij sprak vloeiend Nederlands. Ik geloof hem. Persvrijheid is niet voor iedereen.

Reageren? info@westlandmedia.nl

 

 

Marokkanen zijn te duur voor tuinder

Ik stond te filmen bij een kascomplex en dat roept nogal eens wat vragen op. Hier ontmoette ik twee keurige Marokkaanse mannen van begin veertig die hier waren opgegroeid en twintig jaar een goede zaak hebben gehad met dertig man personeel die werden uitgeleend in de tuinbouw. Ze ‘hadden’ een goede zaak. Nu liepen ze te leuren of ze met zijn tweeën nog werk konden vinden. Ik kwam aan de praat en kreeg een verhaal;                                                                                                                                                               

“ Ruim twintig jaar geleden zijn wij, mijn broer en ik, begonnen met het werken in de kassen gestimuleerd door onze vader die ook in de kassen werkten. Eerst kregen we een klein loon maar al snel werd ons verzocht of we ‘het werk’ niet wilde aannemen. Dat wilde we wel want door de vele uren die we maakten verdienden we veel meer geld. Iedereen tevreden. De tuinder en wij.                

In de loop der jaren hebben we altijd goed werk gehad en hadden een zaak met gemiddeld dertig man personeel. We verdienden allemaal goed en hielden vele gezinnen aan het eten. We hadden een goede naam opgebouwd bij de tuinders en meest vaste klanten. Zo`n jaar of  vier geleden kwam langzaam de klad in het verkrijgen van werk , ook bij de vaste klanten. Tuinders lieten ons uurlonen zien van andere waar wij geen mensen voor konden laten werken, legaal, wel te verstaan. Ik wist en weet wie onder de prijs werken maar je wil mensen ook niet verraden, wat bereik je ermee?                                                                                                   

Inmiddels zijn we jaren verder en van werkgever weer werknemer geworden waar het heel moeilijk is werk te krijgen. Al het personeel is inmiddels ontslagen wat ons veel geld heeft gekost . Marokkanen willen ze niet meer, wij zijn te duur. Vroeger werden de eerste Marokkaanse werknemers ook uitgebuid, nu de Polen”. Maar vroeg ik; ’Er zijn toch wetten, en controles, en wettelijk minimum loon’. “ Meneer, weet u wel ‘echt’ wat er allemaal gebeurt in de kassen”? … was de reactie van Nederlandse Marokkaan” !

Uiteindelijk is het een treurig verhaal wat ik graag op camera had willen hebben om als voorbeeld te stellen. Maar de mensen wilde dat niet. Waarom niet vroeg ik, trots meneer, dat hebben we nog over… trots … We gingen even treurig uit elkaar, maar ik vond wel dit verhaal te moeten vertellen. Ook Marokkanen willen gewoon werk hebben. Kaf, zit er altijd  tussen het koren.

 Column JFN