Westland Media
Sinds 2004

 Nieuw college Westland met ex-LPF wethouder  Ben van der stee. Verbijstering alom!

V.l.n.r. Ben Van der Stee, Michiel Ferwerda, Pieter Varekamp, Anko Goudswaard en Barend Rombout.

Op maandagavond16 mei j.l. hebben Westland Verstandig, Gemeente Belang Westland en de VVD het coalitieakkoord 2022 - 2026 ondertekend. Het is een ambitieus vooruitstrevend plan die echt gericht is op de burgers in Westland en zorgt voor openheid en transparantie. Of alles ook uitgevoerd kan worden blijft altijd de vraag, maar er ligt dan ook een behoorlijke uitdaging met name voor de nieuwe wethouders. We moeten ze een kans geven zich te ontwikkelen omdat drie nieuwe wethouders geen politieke ervaring hebben.

Echter. Verbijstering, teleurstelling, ongeloof en politieke zwakte dat Westland Verstandig de bestaande wethouder financiën Ben van der Stee van LPF Westland heeft voorgesteld als hun nieuwe wethouder. Politieke armoede van Westland Verstandig op dit gebied kun je het ook noemen anders laat je een man die al twintig jaar het extreem rechtse gedachtegoed van de LPF uitdraagt niet toe. Zeker niet in de keihard werkende partij van de sociaalliberale volkspartij, Westland Verstandig. Ook de kiezer wordt hiermee op het verkeerde been gezet. Duijsens zegt dat hij iemand moest hebben met ervaring op financieel gebied maar heeft zelf jaren achtereen heel veel kritiek gehad op het college waar Van der Stee deel van uitmaakte. Nog niet zo lang geleden tikte de Provincie de gemeente nog op de vingers vanwege hun ruime financiële uitgaven. Van der Stee was daar verantwoordelijk voor! 

Vijf wethouders moeten de klus gaan klaren. VVD wethouder Pieter Varekamp keert terug in het nieuwe college. Hij doet  verkeer- en vervoer, economie en energietransitie. Hij wordt gezien als een goede wethouder. Van der Stee; financiën, vergunningverlening, grondzaken en ruimtelijke ordening. Anko Goudswaard, nu rector Wateringse Veld college en voormalig rector ISW, gaat onderwijs en sport doen. Michiel Ferwerda, oud politie inspecteur, voor wonen en openbare ruimte w.o. inzameling. Barend Rombout, heeft nu een directiefunctie binnen de gemeente Westland. Hij is voor;  zorg, senioren, wonen- en zorg, kunst en cultuur. Hij heeft ervaring in de ambtelijke organisatie wat in zijn voordeel kan werken.

Impressie tekenen van het coalitieakkoord







Op 16 maart 2022 is de nieuwe gemeenteraad gekozen en heeft het CDA sinds vele jaren het niet meer voor het zeggen in Westland. Westland Verstandig is de grote winnaar geworden en heeft nu samen met Gemeente Belang Westland en VVD Westland een coalitie gevormd. Op de foto neemt Peter Duijsens (fractievoorzitter) de felicitaties in ontvangst van burgemeester Bouke Arends met het winnen van de verkiezingen. 

Westland Verstandig, Peter Duijsens,  is al vele jaren een grote criticaster van het volgens hem steeds weer falende en afwachtende niet efficiënt werkende beleid van de verschillende colleges. 'Dit is de kans om zaken écht voor elkaar te krijgen en eindelijk de burger eens centraal te stellen', volgens Duijsens. Nu ligt er een zeer ambitieus coalitie actieplan om snel zeken te regelen in Westland.